Utamaduni yaani Mila,ni Jadi na Desturi za Kundi
la Jamii fulani. 

Mila za Makabila hapa Kenya na hata Nchi zote za
Dunia,hasa hapa Afrika, Mwanamke amewekwa baada ya Mwanaume.Swali ambalo Wanawake
hujiuliza ni: ”Nani aliyetuweka baada ya wanaume hawa?”.

Kwa kuwaza na kuwazua….kweli hatuwezi tukapata
jibu mwafaka.Lakini tunavyojua Mwanaume hujitetea kuwa katika uumbaji wa Binadamu,Mola
alimuumba Mwanamke kutoka kwa ubavu wa Mwanaume.Sawa! hatukatai, lakini wanaume
wamebadilisha maneno haya nakuongezea yao…”Ati wewe Mwanamke ulitoka kwa
ubavu wangu kwa hivyo wewe ni mali yangu,pia niko na haki ya kukufanyia kitu
chochote..”.Bado anaendelea,”Naeza kukwadhibu,Unafaa kunizalia hadi nitosheke..kwa
sababu wewe ni ubavu Wangu!”. Lo! Jambo hili 
 ni Upuzi mtupu na Ushindwe.

Haya na turudi kwa mazungumuzo yetu.Nilidhani
kuwa Wakoloni walikuja kuvunja Utamaduni kama hizi ambazo kwa wakati huu
zimepitwa na wakati..Wanaume watudhibitisha kuwa kila Mwanamke ambaye ana urithi
mwingi, anaiba kutoka kwa Mwanamme ama amefanya ushirikina iliapate urithi wote
huo.Ukweli ni kuwa sisi wote kama binadamu, Mola alitupa akili SAWA.Hakumpa
Mwanamme akili kubwa kuliko Mwanamke ama akampa Mwamamme mkono mzima na
Mwanamke akapata nusu.Sisi sote tuko sawa.Wanawake wanastahili kuheshimiwa na
wasionekana kama viumbe wa kukaa jikoni pekee,wa kujifungua sana ama wa kupigwa
vinyama.

 
 Mwanamke
pia ana kibali kutoka kwa Mola.Yeye ndiye aliyepewa kibali cha kuleta uhai hapa
duniani jambo ambalo mwanamme hawezi.Ingawa Wanaume hudai kuwa wana
nguvu.Kwangu Mwanamke ana nguvu sana kuliko Mwanamme kwa kila kitu kwa mfano
nguvu ya mwili hata hisia.Mambo ambayo Wanawake hupitia kwa kweli Wanaume hawawezi
vumilia.Kwa mfano,jambo mbaya na nzito likatendeka Wanawake wengi wata jaribu
kulitatua na wanafaulu kulitatua.Kwa Wanaume wengi ni heri watoroke ama waliache
likiwashinda.Pili,watajaribu kuzungumza na mtu ili awasaidie kulisuluhisha kama
Mama,Dada ama Mkewe ambaye pia MWANAMKE.

Basi Wanaume sisi Wanawake ni Watu muhimu kwa
maisha yenu Mkubali msikubali hilo ndo ukweli wa mambo.Tafadhali Mwache tabia  duni za kutunyanyasa,kutufanyisha kazi ya
sulubu na la mwisho kupiga Wanawake vibaya mnafaa kujua kuwa kila binadamu ana
haki ya uhai.Kwani,hata katiba yetu haina ubaguzi wowote.Hakuna mtu dhahabu
kuliko mwingine sisi wote tu sawa mbele ya Sheria.SADAKTA.
Mwandisha,
Edith Nene